Referencia munkák

Az államháztartás finanszírozási, működési mechanizmusa

 • A hadsereg reform keretében a HMEI Zrt. stratégiai megújítása 2006
 • Önkormányzati és területi tervezés pénzügyi alappilléreinek megújítása 2005
 • Államháztartás ? fejlesztési költségvetés ? EU-konform tervezési rend 2003
 • Hosszabbtávú költségvetéspolitikai mozgástér és fejlesztésfinanszírozás 2003
 • A kincstári rendszer Eu-konform stratégiai felülvizsgálata 2002
 • Az útfinanszírozási reform prekoncepciója 2002
 • Az útügyi reformlépések prekoncepciója 2002
 • Uniós támogatások és a Széchenyi Terv 2002
 • A vasút-finanszírozás és fejlesztési ? Európai Unió konform ? intézményrendszer kiépí-tése (A Pályavasút Rt, Személyszállítás, Szanálási mechanizmus és technika Alternatí-vák a Pályavasút Rt. fejlesztéseinek tőkepiaci mechanizmusára, A vasút-finanszírozás új pénzügyi rendszerének intézményei 2001
 • A helyi önkormányzati pénzügyi rendszerbe illeszkedő garanciarendszer létrehozásának lehetőségei 2001
 • Intézményhálózatok vizsgálata 2001
 • A finanszírozás és a szolgáltatás egységes szervezeti tulajdonosi keretei az egészség-ügyben 2000
 • SAPARD Ügynökség megalapításának elvi és gyakorlati teendői 2000
 • Az Európai Unió pénzügyei és az önkormányzatok 2000
 • A költségvetés tervezési-működési reformok nemzetközi összehasonlításban (Szombat-hely Megyei Jogú Város költségvetési terveinek megújítása) 1999
 • Vélemény Szombathely város pénzügyi helyzetéről és a költségvetés tervezés mozgáste-réről 1999
 • Az önkormányzati gazdálkodás mozgástere és kényszerpályái (Stratégiai kényszerek és kényszerstratégiák) 1999
 • 0-bázisú költségvetés 1999
 • Költségvetési reformok nemzetközi összehasonlításban 1999
 • Központi költségvetési szervek átvilágítása 1999
 • Térségfejlesztés és térségmarketing 1998
 • A régiófogalom tartalmának összehasonlító elemzése 1998
 • Térségfejlődés a térségmarketing gyakorlatában 1998
 • A Magyar Távirati Iroda közszolgálati feladatai és kapcsolódása a közfinanszírozási rendszerhez 1998
 • Az egészségügyben megvalósuló programok államháztartási reform keretében: költség-vetési számításokkal 1998
 • A társadalombiztosítási alapok pénzügyi tervezésének metodikája 1998
 • Kisvállalkozások részvétele az egészségügyi intézmények közbeszerzési szokásaiban 1998
 • A kincstári rendszer és a költségvetési ellenőrzés továbbfejlesztésének koncepciója 1998
 • Magyar Távirati Iroda átvilágítása, átalakítása 1997
 • Az államháztartás szereplőinek ?normális? viselkedése, normák és államháztartás 1997
 • A költségvetési fejezetekhez tartozó állami egészségügyi szolgáltatók adósságrendezése 1997
 • Az egészségügyi szervezet átalakításának koncepciója 1997
 • Humánpolitika az egészségügyben ? a szabadfoglalkozású orvos 1997
 • A Kincstár létrehozása, jogi státusa, az államháztartási fizetési rendszer működésének egyes elemei 1996
 • A Magyar Államkincstár fizetési rendszere, a fizetési rendszer alapfogalmai apénzintézetekkel való összehasonlításban 1996
 • A Magyar Államkincstár szabályozása 1996
 • A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság társasági működésének koncepciója 1996
 • A Kincstári Vagyoni Igazgatóság Szervezeti és működési Szabályzata 1996
 • Belügyminisztérium Központi Kórháza átvilágítása és átalakítása 1996
 • A közúti közlekedés szervezeti átalakításához módszertani javaslatok 1995
 • Az Útalap működtetésének megújítása, a szervezeti rendszer módosítása 1995
 • A közúti infrastruktúra fejlesztés megújításának szükségessége és az államháztartási reform ? Az Útalap átalakításának fő irányai 1995
 • Az Állampénztár alapításának előkészítése, szabályozása, az ügyfélkapcsolatok, tör-vénytervezet 1995
 • A Légiforgalmi és repülőtéri Igazgatóság ? ?Kincstár után? (új szervezeti modell lehet-séges keretei) 1995
 • A Szerzői Jogvédő Hivatal átalakítása, állami költségvetési szervként történő megszün-tetése 1995
 • Az Állampénztár létrehozása, működési mechanizmusa 1995

Önkormányzati tanácsadás

közszolgálati vállalatok irányítása, finanszírozása

 • A költségvetés tervezési-működési reformok nemzetközi összehasonlításban (Szombat-hely Megyei Jogú Város költségvetési terveinek megújítása) 1999
 • Vélemény Szombathely város pénzügyi helyzetéről és a költségvetés tervezés mozgáste-réről 1999
 • Az önkormányzati gazdálkodás mozgástere és kényszerpályái (Stratégiai kényszerek és kényszerstratégiák) 1999