Személyes referenciák

Személyes referenciák két csoportba sorolhatók:

 • piaci szektor működésével, privatizációjával átstrukturálásával összefüggő referenci-ák körét foglalja magában, közel 50 nagyobb gazdálkodó szervezet és több kisebb szervezet társasággá történő átalakítása, pénzügyi átvilágítását, pénzügyi stratégiájá-nak kimunkálása és privatizációjának előkészítését foglalta magában (Pl. MEDICOR, 23 magyar tröszt átalakítása, kereskedelmi vállalatok átalakítása, Garzon Bútor Rt. privatizációja, Baranyasüt Rt. privatizációja, stb.)
 • a témák második csoportja pénzügypolitikai, költségvetéspolitikai makroszabályozási és mechanizmus kérdéseket foglal magában. Különös tekintettel a tőkemechanizmus, a fejlesztéspolitika szempontjaira, az állami modernizáció feladataira, illetve az ál-lamháztartás átalakítására. E körben szerzett referenciák

2002-

 • Kincstári vagyonkezelés versus piaci vagyonkezelés ? stratégiai irányok a nemzetközi tapasztalatok alapján (2006)
 • Ármodell az árszintek, az energia makroárszintek körében (2006)
 • Az innovációs piac irányítása, mozgástér és kényszerpálya az innovációs piac fejleszté-sében (2005)
 • Az útügyi piac szereplőinek EU konformitása - különös tekintettel az EU tervezési rend-jére ? (2005)
 • Policy és agency a közlekedési szektor irányításában (2005)
 • Önkormányzati és területi tervezés pénzügyi alappilléreinek megújítása (2005)
 • A fejlesztési támogatások reformja az államháztartási (költségvetési) reform keretében (2004-2005)
 • Az útfinanszírozás reformja, az Útpénztár modellje (2004-2005)
 • Államháztartás ? fejlesztési költségvetés ? EU-konform tervezési rend (2003)
 • Hosszabbtávú költségvetés-politikai mozgástér és fejlesztésfinanszírozás (2003)
 • A kincstári rendszer Eu-konform stratégiai felülvizsgálata (2002)
 • Az útfinanszírozási reform prekoncepciója (2002)
 • Az útügyi reformlépések prekoncepciója (2002)
 • Uniós támogatások és a Széchenyi Terv (2002)

1995-2001. között

 • A vasút-finanszírozás és fejlesztési ? Európai Unió konform ? intézményrendszer kiépí-tése (A Pályavasút Rt, Személyszállítás, Szanálási mechanizmus és technika, Alternatí-vák a Pályavasút Rt. fejlesztéseinek tőkepiaci mechanizmusára, A vasút-finanszírozás új pénzügyi rendszerének intézményei (2001)
 • A helyi önkormányzati pénzügyi rendszerbe illeszkedő garanciarendszer létrehozásának (2001)
 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat feladatkatasztere (2001)
 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat feladatkatasztere (2001)
 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat feladatkataszterének alapjai (2001)
 • Intézményhálózatok vizsgálata ÁNTSZ, munkaügyi központok, földhivatalok és KSH területi hálózatai (2001)
 • A finanszírozás és a szolgáltatás egységes szervezeti tulajdonosi keretei az egészség-ügyben (2000)
 • SAPARD Ügynökség megalapításának elvi és gyakorlati teendői (2000)
 • Az Európai Unió pénzügyei és az önkormányzatok (2000)
 • A költségvetés tervezési-működési reformok nemzetközi összehasonlításban (1999)
 • Vélemény Szombathely város pénzügyi helyzetéről és a költségvetés tervezés mozgáste-réről (1999)
 • Az önkormányzati gazdálkodás mozgástere és kényszerpályái (Stratégiai kényszerek és kényszerstratégiák) (1999)
 • 0-bázisú költségvetés (1999)
 • Költségvetési reformok nemzetközi összehasonlításban (1999)
 • Központi költségvetési szervek átvilágítása (1999)
 • Térségfejlesztés és térségmarketing (1998)
 • A régiófogalom tartalmának összehasonlító elemzése (1998)
 • Térségfejlődés a térségmarketing gyakorlatában (1998)
 • A Magyar Távirati Iroda közszolgálati feladatai és kapcsolódása a közfinanszírozási rendszerhez (1998)
 • Az egészségügyben megvalósuló programok államháztartási reform keretében: költség-vetési számításokkal (1998)
 • A társadalombiztosítási alapok pénzügyi tervezésének metodikája (1998)
 • Kisvállalkozások részvétele az egészségügyi intézmények közbeszerzési szokásaiban (1998)
 • A kincstári rendszer és a költségvetési ellenőrzés továbbfejlesztésének (1998)
 • Magyar Távirati Iroda átvilágítása, átalakítása (1997)
 • Az államháztartás szereplőinek ?normális? viselkedése, normák és államháztartás (1997)
 • A költségvetési fejezetekhez tartozó állami egészségügyi szolgáltatók adósságrendezése (1997)
 • Az egészségügyi szervezet átalakításának koncepciója (1997)
 • Humánpolitika az egészségügyben ? a szabadfoglalkozású orvos (1997)
 • A Kincstár létrehozása, jogi státusa, az államháztartási fizetési rendszer működésének egyes elemei (1996)
 • A Magyar Államkincstár fizetési rendszere, a fizetési rendszer alapfogalmai a pénzinté-zetekkel való összehasonlításban (1996)
 • A Magyar Államkincstár szabályozása (1996)
 • A Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság társasági működésének koncepciója (1996)
 • A Kincstári Vagyoni Igazgatóság Szervezeti és működési Szabályzata (1996)
 • Belügyminisztérium Központi Kórháza átvilágítása és átalakítása (1996)
 • A közúti közlekedés szervezeti átalakításához módszertani javaslatok (1995)
 • Az Útalap működtetésének megújítása, a szervezeti rendszer módosítása (1995)
 • A közúti infrastruktúra fejlesztés megújításának szükségessége és az államháztartási reform ? Az Útalap átalakításának fő irányai (1995)
 • Az Állampénztár alapításának előkészítése, szabályozása, az ügyfélkapcsolatok (1995)
 • A Légiforgalmi és repülőtéri Igazgatóság ? ?Kincstár után? (új szervezeti modell lehet-séges keretei (1995)
 • A Szerzői Jogvédő Hivatal átalakítása, állami költségvetési szervként történő megszün-tetése (1995)
 • Az Állampénztár létrehozása, működési mechanizmusa (1995)

Publikációk 1980-1990

A publikációk különböző tudományos folyóiratokban: Gazdaság, Acta Oeconomica, Figyelő, Pénzügyi Szemle.
Témák: a tröszti szervezet kérdései, a műszaki-gazdasági koncepció problémái, a beruházási hozzájárulásokról, a tőkemozgás és a kötvénykonst-rukció, a tőkeallokációs mechanizmus fejlesztéséről .