Petschnig Mária Zita - Cikkek

Reformigenek és reformnemek, avagy a fordulat éve

Kritikus éve volt a magyar gazdaságnak a lassan mögöttünk maradó. A legnehezebbjén talán túljutottunk, de a nehézségek továbbörökítődnek a következő esztendőkre is.

A belső fogyasztási és felhalmozási keresletet élénkítő, eladósodást növelő gazdaságpolitika tarthatatlanságának felismerését követően a régi-új kabinet pályakorrekciót hirdetett. Kiigazítást és egyidejűleg reformokat is az állami jövedelem-felhasználás kitüntetett rendszereiben. Ilyen értelemben 2006 a fordulat éve, egy hosszan elhúzódó, vélhetően 2009-ig tartó gazdasági pályakiigazítás bejelentésének és elindításának kezdő esztendeje.

Népszava, 2006. december 23. Tovább»​​​​​​​

Drága vajúdás

A kabinet a stabilizációs program készítése folyamán zavaros kommunikációt és össze-vissza-kapkodást mutatott, mint aki nem tudja eldönteni, hogy mit akar. Emiatt nem tudta elérni a piacok stabil bizalomerősödését, ennek elmaradása pedig az árfolyam gyengülésében, az állampapírok árfolyamesésében, a külföldi befektetők részvény- és állampapírpiacokról való részbeni kivonulásában, a működőtőke-befektetések megtorpanásában csapódott le. Az árfolyamgyengülés a vártnál nagyobb inflációt vált ki, amire (is) a jegybank a kamatemeléssel válaszol. Gyurcsány-kabinet első száz napja eddig arról tanúskodik, hogy miközben a kormány a gazdasági pályakiigazításon bábáskodott, felmutatott magatartásával maga is hozzájárult a helyzet romlásához.

Élet és Irodalom, 2006. szeptember 1. Tovább»​​​​​​​

Stabilizációs törekvések ? stabilizációs gazdaságpolitika hiányában

Jó ütemű és jó struktúrájú növekedést mutatott a magyar gazdaság 2006. első harmadában. Mérséklődött a külső egyensúlyhiány és javult a finanszírozási szerkezete. Csökkent az infláció és a munkaerőpiac mutatói is enyhe javulást jeleztek. Ám az államháztartás túlköltekezése kritikus méretet öltött. Az új kormány felállását követően ismertté vált várható deficit több mint a duplája volt az előirányzottnak és a GDP tíz százalékát közelítette. A kormányprogram az általánosságok szintjén tartalmazta a kialakult államháztartási helyzetre adandó rövid és középtávú válaszokat. A kiigazítás bemutatását szolgáló Új egyensúly program azonban csalódást keltett. A feszültségek feloldására irányuló jegybanki és kormányzati erőfeszítések elégtelennek bizonyultak, mert sem a programokból, sem az utólagos információkból nem volt kiolvasható egyértelmű gazdaságpolitikai vonalvezetés. A helyes stabilizációs gazdaságpolitika a szigorú jövedelem- és fiskális politikával egyeztetett, lazább monetáris politika lenne.

Külgazdaság, 2006. 6-7. Tovább»​​​​​​​

Rövid távú áldozat?

A stabilizációs csomag buktatói

A stabilizációs politikában nem a monetáris, hanem a fiskális politikának kell az alapforgatókönyvet írnia, amiből részben következik az ahhoz igazodó szigorú jövedelempolitika is. A monetáris politikának pedig ? az adott helyzetben ? nem a maga elé tűzött inflációs célt kellene szemellenzős módon követnie, hanem előretekintve alkalmazkodnia a fiskális és jövedelem-megszorítások hatásához, úgy, hogy a restrikció a lehető legkisebb gazdasági áldozatot követelje.

Figyelő, 2006. július 20. Tovább»​​​​​​​

Lét és tudat

A cikkben nem hangulati elemekre, az így vagy úgy gondolomra, hanem tényekre, az életszínvonal legfontosabb adataira hagyatkozva mutatom be, milyen változásokat hoztak anyagi körülményeinkben a közelmúlt évei. A makrogazdasági számok sok mindent nem tudnak megragadni, és mint átlagok sohasem azonosak az egyes élettörténetekkel, noha azokból képződnek.

HVG, 2006. március 4. Tovább»​​​​​​​

A magyar gazdaság az új évezred elején

A tanulmány az Orbán-, a Medgyessy- és az első Gyurcsány-kormány gazdaságpolitikájának elemzésén keresztül mutatja be azt a belső keresletélénkítő gazdaságpolitikát, amely fenntarthatatlan növekedési pályára vitte a magyar gazdaságot.

in: Pénzügypolitikai stratégiák az XXI. század elején, Akadémiai Kiadó 2006. Tovább»​​​​​​​

2005 ? versengés, fordulatokkal

Fordulatokkal és versenyhelyzetekkel teli esztendő volt a 2005-ös. Az előző évi stabilizáló jellegű gazdaságpolitika után mind a költségvetési, mind a jövedelempolitika kiengedett, és a monetáris politikát is szeptemberig határozott kamatcsökkentés jellemezte. Az államháztartás deficitjének csökkenő trendje azonban megfordult. A reálgazdaság éven belül folyamatosan javuló tendenciájával szemben, az államháztartás és államadósság mutatói romlottak, ami a 2005-ös magyar gazdaság legfőbb ellentmondását jelentette, és eltérő helyzetértékelésekre adott okot. A kommunikációs térben erős verseny alakult ki a gazdasági adatok értelmezése körül a kormányzó pártok és a Fidesz között. Két szélső álláspont feszült egymásnak, amelynek eredményeként a homály fokozódott, az állásfoglalás pártfoglalássá vált, a populizmus pedig mind szélesebb teret nyert. 2005-ben egyidejűleg többféle színtéren s metszetben zajlott a politikai verseny. A választásokat közvetlenül megelőző évben a meghatározó szerepet betöltő táborok mindenekelőtt a maguk felségterületén igyekeznek rendet teremteni. 2005 egyik nagy újdonsága abban rejlik, hogy a változatlan szerkezetű politikai-hatalmi renden belül nagyon finom, de rendkívül határozott mozgások indultak útjukra. Minden jelentős intézmény, s minden magát jelentősnek vélő személy újrapozícionálja magát, s lehetőleg még a választások előtt. Ám a változások valódi értelmét legfeljebb csak a választások utáni új helyzet függvényében tudjuk véglegesen elemezni.

Magyarország Politikai Évkönyve 2006. (Kéri Lászlóval) Tovább»​​​​​​​

Orbániáda

Évértékelésekor Orbán Viktor azt üzente, hogy a ?Nagy Jólét? meséjével szemben drámai helyzet van a magyar gazdaságban, ám ha rászavaznak, ő mindenre tudná a megoldást, és valóban eljönne a ?Nagy Jólét Országa?. Megoldásai egy részét tételesen is ismertette, más részét homály fedi, a legerősebb érve összességében annak sugallata volt, hogy higgyünk neki. Ha a miniszterelnöki posztra pályázó pártelnök csak annyit tud a gazdaságunkról, mint amit a vasárnapi rendezvényen is előadott, az rendkívül lehangoló. Bemutatott gazdasági programja pedig ? annak megvalósítása esetén - csődbe vinné az országot. Ha féligazságokkal nemcsak hangulatot akarunk szítani ? mint tette ezt Orbán Viktor, hanem a tényekből indulunk ki, akkor sok minden rendben van a magyar gazdaságban, ám ami rendben van, veszélyeztetett. A Fidesz elnökének javaslatai pedig a veszélyt fokozzák.

Élet és Irodalom, 2006. február 3. Tovább»​​​​​​​

Egyfelől, másfelől

Nagy a baj a gazdaságban, a csőd felé menetelünk, az új csatlakozók körében is a hátsó fertályba kerültünk, nő a munkanélküliség és a szegénység, elhatalmasodott a bizonytalanság, adósságlavina fenyeget, az árak gyorsabban emelkednek, mint az infláció, a kormány harmincnégyszer emelt adót és hatszáztizenkilenc ígéretét nem tartotta be stb. ? ilyen és ehhez hasonló helyzetértékelést hallhatott egyfelől az elmúlt időkben a választópolgár. Másfelől mindezt kontrázva: nincs nagy baj a gazdaságban, nincs összeomlás-közeli helyzet, növekedési ütemkülönbségünk még emelkedik is a régi EU-tagokéhoz képest, soha ennyi tőke nem érkezett hozzánk, csökken az infláció, növekednek a reálbérek? stb. Mindkét értékelés politikai szempontú és indíttatású, ezért korlátos. Alkalmas viszont arra, hogy a táborhívőket megerősítse ? ami teljesen felesleges -, és alkalmas arra is, hogy a ?balgákat? összezavarja, elbizonytalanítsa. A külföldi befektetőket pedig újfent meggyőzze arról, hogy a magyar gazdaságban egymásnak feszülő, éles politikai csatározás folyik - amely csak néhány populista ponton, ha osztogatásról van szó kerül viszonylagos nyugvópontra -, olyan körülmények között, amikor a növekedési pálya fenntarthatósága érdekében számos kérdésben megegyezésre kellene jutni.

Kritika, 2006. január 5. Tovább»​​​​​​​

Kényszerhelyzetben

2006 elején ? e tanulmány írásakor ? miközben jó ütemben növekszik a magyar gazdaság, csökken az infláció, érzékelhető mértékben emelkednek a reáljövedelmek és valamelyest még a foglalkoztatás is bővül, az euróövezethez való csatlakozás kritériumainak teljesítése tekintetében a leghátrább sorolódunk közvetlen versenytársaink körében. Szlovéniához, Szlovákiához, Csehországhoz és Lengyelországhoz képest az infláció és a kamatszint, valamint az államháztartási hiány és az államadósság GDP-hez mért mutatói nálunk a legmagasabbak. Mi több, az állami pénzügyek jelzőszámai - a szükséges és tervezett javulással ellentétben - romlanak. A 2006-ra elfogadott költségvetés bizonytalan teljesülésére iksz-szer hívták fel a figyelmet a szakértők, január eleji jelentésében az Európai Bizottság is kétségének adott hangot a 2008-ra vállalt pénzügyi konvergencia teljesítését illetően, ezért szeptemberi határidővel új program benyújtását kérte.

Kossuth Könyvkiadó, 2006. Tovább»​​​​​​​

Oldalak