Publikációk

A mi korunkban?

Ezer bajunk közt a legnagyobb: a társadalom megalázása és megfélemlítése. Sikerült visszaszoktatni e népet a kussolásba. Addig itt a többség meg nem moccan, amíg biztosra nem veheti, hogy '14-ben a győztesre szavaz. Vesztes mellé állni, kisebbségben maradni egyenlő a teljes kisemmizéssel, munkátlansággal, megbélyegzéssel. Itt születni, felnőni, munkához, jövedelemhez jutni, tulajdont szerezni és megtartani csak a győztesnek és rokonainak lehet.

Együtt vagy egyedül

Négy próbatétel.

Az Orbán-rendszer 2014-ben le kell váltani. Ehhez demokratikus összefogásra, közös alternatívára van szükség. A politikai erőknek négy próbatételen kell átesniük a 2014-es választásokig, illetve az azt követő kormányzásig.

Vasárnapi Hírek, 2012. szeptember 30. Tovább»​​​​​​​

Népek ősze

Mostanában sokan a válságot a népek és nemzetek történeti sajátosságaira vezetik vissza. A neo-weberiánusok megint előállnak azzal, hogy természetes Európa kettéoszlása a megtakarító, szorgalmas, fegyelmezett és hitelező északnyugatiakra és a fogyasztó, lusta, fegyelmezetlen és adós délkeletiekre, hiszen a választóvonal a protestantizmus és a katolicizmus, vagy keleti kereszténység választóvonala. Tovább»​​​​​​​

A magyar külpolitika válsága

2010 és 2012 között a magyar külpolitika megbízható és integráló nemzetközi szereplőből először furcsa partnerré, majd megbízhatatlan és hiteltelen nem partnerré változott. Mozgástere beszűkült. Kényszerpályán fut.

Lengyel László, Népszabadság, 2012. szeptember 16. Tovább»​​​​​​​

Oldalak