Voszka Éva

Ismerős ismeretlen

"Ha elhagysz, az olyan választás, mintha lecserélnél egy Grundigot Tesla magnóra csak azért, mert szép piros" - visszhangzik még harminc év távolából is féltékeny és bánatos udvarlóm hangja. Ifjúkori sérelmeinket nem felejtjük, és ma is tudjuk, amit akkor megtanultunk. Még ha közben érdektelenné, értelmetlenné vált is az az érzés, az a tudás. Csakhogy a mélységes mély kútból sokszor az új képében merül föl egy-egy elsüllyedtnek vélt töredék.

Népszabadság 2003. május 3. Tovább»​​​​​​​

A múlt élő emlékei?

A redisztribúció új hulláma az ezredfordulón

A gazdaságon belüli újraelosztás, a vállalatok állami támogatása az elmúlt években megint fontos terepe lett a gazdaságpolitikának. A napi sajtó optikája azonban csalóka: nem vadonatúj fejleményről van szó. A redisztribúció végigkísérte a gazdasági átalakulást. A cikk az ezredfordulón elindult újabb hullám egyik megkülönböztető jellemzőjét, a hazai magánvállalkozások középpontba állítását vizsgálja, bemutatva a változatos módszereket, a mögöttük álló ideológiákat és mozgatórugókat. Végkövetkeztetése szerint a legjobb támogatás a támogatások csökkentése, s helyettük az általános gazdálkodási feltételeknek az üzleti szereplők számára kedvező változtatása.

Competitio 2003. 2. szám 83-104. Tovább»​​​​​​​

Privatizáció helyett újraelosztás

Az állami vagyon sorsa 1998-2001

A kormánynak 1998 nyara óta nincs meghirdetett privatizációs politikája. Az utólagos ? a központi vagyonkezelő szervezet hivatalos kiadványaira, sajtóközleményekre és számos résztvevővel folyatatott beszélgetésre építő ? elemzés szerint a legutóbbi parlamenti választás óta eltelt időszak több szempontból is megtörte a korábbi trendeket. A központi privatizációs szervezet vagyona nem csökkent, hanem nőtt, kiadásai meghaladták az eladásokból szerzett bevételeket. Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. nem gyarapította, hanem fogyasztotta a közpénzeket, legfontosabb tevékenységévé az állami jövedelmek költségvetésen kívüli újraelosztása vált.
Feltételezésünk szerint mindez nem egy átfogó, de titokban tartott terv eredménye. Az erősen központosított döntések sorozatát a korábbról is ismert irányítási reflexek, rövid távú ? sokszor a pártpolitika által megszabott ? érdekek, a többfajta kísérlet eredményeinek kreatív értelmezése, néha a kényszerek, máskor azok hiánya terelgette. Az események és következményeik jól tükrözik a hivatalban lévő kormány általános felfogását, más területeken is érvényesülő magatartásmintáit.

Közgazdasági Szemle 2001. szeptember, 726-744. oldal Tovább»​​​​​​​

State Ownership ? Reasons in Principle and Dilemmas in Practice

Mainstream approach in 1990s considered the extension of private ownership, including transfer of state assets into private hands as a cornerstone of transition in Central and Eastern Europe. Thus, economists and politicians in these years were concerned mainly to justify privatization. Now the endgame, sales of remaining assets and in some cases revision of unsuccessful transactions is bringing back into the crossfire of political contention some basic theoretical issues debated at the beginning of privatization. Does it matter at all who the owner is? What can justify maintaining and extending state ownership? Can the state operate as a better owner in a market economy than in a planned economy? With almost 15 years experience of economic transformation, it becomes possible to examine the validity of theories in the light of practice.

Közgazdasági Szemle ? Economic Review LII. évf., 2005. January pp. 1 - 23. Tovább»​​​​​​​

CIB Bank

A banki adósminősítés és csődelőrejelzés egyes kérdései, a CIB Bank megbízása

2006 (Várhegyi Éva, Voszka Éva) Tovább»​​​​​​​

Oldalak

Feliratkozás RSS - Voszka Éva csatornájára