Petschnig Mária Zita Publikációk

A fordulatok éve

E hosszabb tanulmány megpróbálja számba venni a 2004-es esztendő zaklatott eseményei mögött kimutatható összefüggések némelyikének jelentőségét. Nem tartottuk feladatunknak sem a szóba hozott történések pontos dokumentálását, sem az egykorú események részletes bemutatását. Ehelyett az alapvető folyamatok, a hosszabb távon érvényesülő következtetések kimutatására koncentráltunk. Úgy véljük, akik ezt az írást olvassák, pontosan tisztában vannak a tárgyszerű részletekkel, nem szorulnak rá a krónikásoktól elvárható pontos reprodukció kellékeinek felvonultatására. Ehelyett az alapvető folyamatok, a hosszabb távon érvényesülő következtetések kimutatására koncentráltunk. Az olvasó nem igen fog találni utaló lábjegyzeteket, egyéb forrásokat sem. Talán elhiszi nekünk, hogy ami igazán fontos volt, azt a maga idejében mind lelkiismeretesen feldolgoztuk. Maradt a száraz, de koncentrált analízis. Aki tud, aki szeretne, aki akar ? ebből is tanulhat.

Magyarország Politikai Évkönyve 2005 (Kéri Lászlóval) Tovább»​​​​​​​

"Orbán Viktor már felszólította csapatát" - lesz megszorítás a Fidesz idején is

Számos hasonló céget követően a Pénzügykutató Zrt. is elkészítette a magyar gazdaság 2009-2010-es helyzetére és kilátásaira vonatkozó elemzését. Úgy vélik, bár a krízis nehezén túljutottunk, a következő kormánynak meglehetősen szűk mozgástere lesz elképzelései megvalósításához.

Stop, 2009. október 5. Tovább»​​​​​​​

Petschnig Mária Zita: Szép szó

A nemzetközi hitelválság második hulláma - amely súlyosan rácáfolt arra, hogy az USA-ból kiinduló ingatlanhitel-piaci válság nem hat az európai bankokra - szeptemberben egyértelművé tette: nemcsak vége a közelmúlt aranykorának a világgazdaságban, de a vártnál szélesebb körben és mélyebb hatást kiváltva törnek felszínre az ?aranykorban" felhalmozódott válsággócok. Tovább»​​​​​​​

Petschnig Mária Zita: Gyurcsány Ferenc Megegyezés II.

Fordulóponthoz érkezett a magyar gazdaság. Túljutottunk a rövid távú stabilizáción, de előtte vagyunk a túlhűtött gazdaság egyensúlyőrző pályán való felpörgetésének és a túlfűtött infláció lehűtésének. Sikerült érdemi javulást felmutatni mind a költségvetésben, mind a külgazdasági mérlegekben. Az államháztartás hiánya ebben az évben a harmada lesz annak, mint ami 2006 nyarán a kiigazítási program előtt kirajzolódott. Külkereskedelmi mérlegünk hónapok óta exporttöbbletet, azaz aktívumot jelez, ami a beáramló uniós pénzekkel együtt erőteljesen csökkenti külső forrásokra való ráutaltságunkat, ha tetszik, kiszolgáltatottságunkat. A nemzetközileg is figyelemre méltó egyensúlyjavulást az eddig kedvezően alakuló külső konjunktúra mellett a belső kereslet visszafogásának eszközeivel értük el, azaz adóemelésekkel, ártámogatások leépítésével, a közszféra foglalkoztatásának csökkentésével, az államháztartás csapjainak megszorításával, amit olykor reformintézkedések életbeléptetése is segített (pl. a tb-kassza deficittermelésének visszaszorítása). Tovább»​​​​​​​

Kétféle rendszerváltás

A csatlakozási tárgyalások lezárását követően 16 hónapunk van arra, hogy a nagypolitika szintjéről lejjebb lépve tudatosuljon a magyar társadalom előtt álló új rendszerváltás ténye. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk rendszerváltás értékű döntés, a felvételt követően új, más világ keretei között kell megszerveznünk életünk, új szerepeket kell elsajátítanunk, új tudásra kell szert tennünk, és új helyzetekhez alkalmazkodnunk. Nem sokkal azután, hogy éppen csak túljutottunk egy igen jelentős, nagy megrázkódtatásokkal járó politikai és gazdasági rendszerváltáson. A cikkben annak végiggondolására teszek kísérletet ? tíz pontba összefoglaltan -, hogy az 1989 és a 2004 utáni rendszerváltás között milyen hasonlóságok és különbözőségek mutathatók ki.

Külgazdaság, 2003. 3. Tovább»​​​​​​​

Oldalak