Inzelt Annamária

2. Orvosi műszerek gyártása

A hazai tulajdonban levő kis- és közepes méretű vállalatok szerepe a viszonylag magas hozzáadott értéket képviselő gépipari ágazatok közül a műszergyártásban (NACE 33) jelentős. A KSH adatai szerint több mint ezer vállalat, több mint nyolcezer alkalmazottal működik az orvosi műszergyártásban, vagyis rengeteg a kis cég.

1. Biotechnológia

A modern biotechnológia a 21. század egyik dinamikusan fejlődő kulcs technológiája, amelynek eredményei más szektorokban is érvényesülni tudnak. Az ágazatban tevékenykedő vállalkozások nagyon nagy része kis- és közepes vállalkozás kifejezetten biotechnológiai alkalmazások kidolgozására specializálódva, ám mellettük néhány nagy, szélesebb tevékenységi körrel rendelkező vállalkozás is aktív e téren.

02. A kutatás terepe

Annak érdekében, hogy a KKV-k tevékenységének nemzetköziesedéséről - különös tekintettel K+F és innovációs tevékenységük terén - árnyaltabb kép táruljon fel, a kutatás három gazdasági ágazatra koncentrál: két technológia-orientált, dinamikus fejlődést mutató feldolgozóipari ágazatra és egy tudásintenzív, erős technológiai kapcsolatokkal rendelkező szolgáltatási ágazatra. A három ágazat kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy azok egy-egy jellegzetes technológiai szintet, nemzetgazdasági tevékenységet képviseljenek.

01. A kutatás fő kérdései

A versenyképesség, a növekedés egyre inkább függ az innovativitástól, az innováció pedig egyre inkább tudás-intenzív tevékenység. A projekt a hazai kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésén belül különös figyelmet szentel a K+F és a technológiai innovációs tevékenységük nemzetköziesedésének.
A kutatás alapvető célja, hogy megvizsgálja, hogyan alkalmazkodnak a magyarországi kis- és középvállalkozások a tudásalapú gazdaságok innovációs tevékenységének nemzetköziesedéséhez.

  Tovább»​​​​​​​

A kutatási együttmüködések idézettségi hozadéka

A tudományos társválasztás hatása az eredmények láthatóságára

A magyar kutatók részvételével létrehozott tudományos eredményekre épülő publikáció idézettségének gyakorisága a cikkek újdonság értéke mellett számos egyéb tényezőtől is függ.
A cikk ezen egyéb tényezők egyikével, a magyar egyetemi oktatók tudományos teljesítményét befolyásoló együttmködésekkel foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy a földrajzi eredet szerint különböző együttműködések hogyan befolyásolják az együttműködésben részt vevők tudományos teljesítményét, annak elismertségét, azaz az idézettségét. Az empirikus kutatás eredménye: annak számszerű alátámasztása, hogy a külföldi-magyar kooperáció az átlagosnál magasabb idézettséget eredményez, mint a magyar-magyar kooperáció. Továbbá az, hogy a külföldi-magyar kooperációk mezején vannak kitüntetett országok, amelyek kutatóival érdemesebb együttmködni, mivel a jobb intézményi és informális beágyazottságuk vagy a folyamatosan fejlődő tudományos sztenderdek pontosabb ismerete, vagy a jobb angol nyelvtudás miatt nagyobb a közös siker reménye.
Journal of Economic Literature (JEL) kód: C43, I23, O32 Tovább»​​​​​​​

Oldalak

Feliratkozás RSS - Inzelt Annamária csatornájára