Antalóczy Katalin

2. Orvosi műszerek gyártása

A hazai tulajdonban levő kis- és közepes méretű vállalatok szerepe a viszonylag magas hozzáadott értéket képviselő gépipari ágazatok közül a műszergyártásban (NACE 33) jelentős. A KSH adatai szerint több mint ezer vállalat, több mint nyolcezer alkalmazottal működik az orvosi műszergyártásban, vagyis rengeteg a kis cég.

1. Biotechnológia

A modern biotechnológia a 21. század egyik dinamikusan fejlődő kulcs technológiája, amelynek eredményei más szektorokban is érvényesülni tudnak. Az ágazatban tevékenykedő vállalkozások nagyon nagy része kis- és közepes vállalkozás kifejezetten biotechnológiai alkalmazások kidolgozására specializálódva, ám mellettük néhány nagy, szélesebb tevékenységi körrel rendelkező vállalkozás is aktív e téren.

02. A kutatás terepe

Annak érdekében, hogy a KKV-k tevékenységének nemzetköziesedéséről - különös tekintettel K+F és innovációs tevékenységük terén - árnyaltabb kép táruljon fel, a kutatás három gazdasági ágazatra koncentrál: két technológia-orientált, dinamikus fejlődést mutató feldolgozóipari ágazatra és egy tudásintenzív, erős technológiai kapcsolatokkal rendelkező szolgáltatási ágazatra. A három ágazat kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy azok egy-egy jellegzetes technológiai szintet, nemzetgazdasági tevékenységet képviseljenek.

01. A kutatás fő kérdései

A versenyképesség, a növekedés egyre inkább függ az innovativitástól, az innováció pedig egyre inkább tudás-intenzív tevékenység. A projekt a hazai kis- és középvállalkozások nemzetköziesedésén belül különös figyelmet szentel a K+F és a technológiai innovációs tevékenységük nemzetköziesedésének.
A kutatás alapvető célja, hogy megvizsgálja, hogyan alkalmazkodnak a magyarországi kis- és középvállalkozások a tudásalapú gazdaságok innovációs tevékenységének nemzetköziesedéséhez.

  Tovább»​​​​​​​

KALEIDOSZKÓP - Versenyhelyzet Magyarországon 2007-ben

Szerkesztette: Laki Mihály-Voszka Éva

Tartalom

Bevezető (Laki Mihály-Voszka Éva)

  1. Körkép a magyarországi versenyhelyzetről (Laki Mihály-Voszka Éva)
  2. Autópálya-építés és verseny (Csillag István)
  3. Gyógyszerpiaci fejlemények 2007-ben - a gyógyszer-gazdaságossági törvény és a transzparenciaelv hatásai a versenyre (Antalóczy Katalin-Halász György Imre)
  4. A magyar villamosenergia-piac helyzetképe 2008 elején (Szolnoki Pálma-Takácsné Tóth Borbála)
  5. Verseny a felsőoktatásban? Az állami ösztönzés, finanszírozás és irányítás változásainak hatása az egyetemi és főiskolai stratégiákra, a hallgatók orientációjára (Varga Júlia)
  6. Versenyhelyzet és liberalizáció a postai szolgáltatások piacán (Kardos Péter)

Oldalak

Feliratkozás RSS - Antalóczy Katalin csatornájára