Antalóczy Katalin, Referenciák

Működőtőke-befektetések és a külkereskedelem modernizációja ? nemzetközi kitekintés és magyarországi tapasztalatok

A strukturálisan elmaradott, tőkeszegény fejlődő, majd az átalakuló országok számottevő része ? szándékai szerint ? az elmúlt évtizedekben a külföldi működőtőke-befektetésekre építette gazdaságának átalakítását, modernizációját, versenyképességének javítását. Az FDI-hez fűzött reményeket szemléletesen mutatja a tőkebeáramlásra vonatkozó nemzeti szabályozási rendszerek általános liberalizálása, a befektetési akadályok világméretű lebomlása. Cikkünkben arra teszünk kísérletet, hogy áttekintsük a működőtőke-befektetések export-versenyképességre, a külkereskedelem struktúrájára, a fogadó ország komparatív előnyeire gyakorolt lehetséges elméleti hatásait, s ezek gyakorlati megvalósulását a fejlődő országokban, illetve Magyarországon. Tovább»​​​​​​​

Magyar Tudományos Akadémia

Stratégia megalapozása és kidolgozása a hazai gazdaság regionális egyenlőtlenségeinek csökkentésére, versenyképességének javítására, a sikeres uniós integrációra; a Magyar Tudományos Akadémia megbízása

2006 Kutatásvezető: Antalóczy Katalin, részvevők: Sass Magdolna, Varga György

Külügyminisztérium

A magyar tőkekivitel lehetőségei a szomszédos és közeli országokba; a Külügyminisztérium megbízása

2002 Antalóczy Katalin

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

A külföldi működőtőke társadalmi, szociális, gazdasági és környezetvédelmi hatása Magyarország régióiban; a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízása

2004 Antalóczy Katalin, Sass Magdolna

Oldalak