Antalóczy Katalin, Referenciák

Befektetésösztönzés és Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása alapvető változásokat indukál a hazai befektetésösztönzésben. Már 2003 elejétől megszűnt a nagybefektetői adókedvezmények korábbi rendszere, a csatlakozás időpontjától nem lesz lehetséges vámszabad területet alapítani, és a támogatási eszközöket egyre inkább az EU-ban szokásos rendszerbe kell illeszteni. 2004-től Magyarország mint befektetési célpont rendelkezni fog az uniós tagság előnyeivel, ugyanakkor a befektetésösztönzést a közösségi versenypolitika behatárolja. Ilyen körülmények között kell helytállnunk a külföldi befektetésekért folytatott mind élesebb nemzetközi versenyben. Az alábbi cikk áttekinti a befektetésösztönzés világgazdasági tendenciáit, majd felvázolja az Európai Unió támogatási rendszerének legfontosabb vonásait és 2004-ig történő várható átalakítását. Részletesen vizsgálja a magyar befektetésösztönzési rendszer fejlődési szakaszait a nyolcvanas évtized végétől, és bemutatja az EU alapelveivel ellentétes elemeit. Végül ismerteti a külföldi befektetők körében a hazai befektetésösztönzési rendszer továbbfejlesztéséről folytatott mélyinterjús és kérdőíves vizsgálatok eredményeit. Tovább»​​​​​​​

Gazdasági Minisztérium

A befektetés-ösztönzési rendszer átalakítása ? a multinacionális vállalatok véleményének, javaslatainak tükrében; a Gazdasági Minisztérium megbízása

2003 Antalóczy Katalin, Sass Magdolna

Gazdasági Minisztérium

A magyarországi külföldi működőtőke-befektetések modernizációs hatása, ennek tükröződése a külkereskedelemben ? széleskörű nemzetközi összehasonlításban; a Gazdasági Minisztérium megbízása

2003 Antalóczy Katalin, Sass Magdolna

Gazdasági Minisztérium

A működőtőke-beáramlás, illetve a nemzetközi összeolvadási és felvásárlási hullám közvetlen és közvetett hatása a magyar szervezeti struktúrára, illetve a versenyképességre; a Gazdasági Minisztérium megbízása

2003 Antalóczy Katalin

Külügyminisztérium

A működőtőke-befektetések regionális hatásának vizsgálata egy nagyváros, vagy kisrégió vonatkozásában, más régiókban hasznosítható modell értékű tapasztalatok (Munkaerő piaci hatás, termékek piacnövelése, további beruházások vonzása, képesség az EU regionális támogatásának igénybe vételére); a Külügyminisztérium megbízása

2004 Antalóczy Katalin

Oldalak