Antalóczy Katalin, Referenciák

Külügyminisztérium

A bérmunka szerepe és kilátásai Magyarországon a minimálbér-növelés, valamint az EU-csatlakozás tükrében; a Külügyminisztérium megbízása

2002 Antalóczy Katalin, Sass Magdolna

Gazdasági Minisztérium

A nagybefektetői adókedvezmények közvetlen és tovagyűrűző hatásai a befektetésekre és az újra-befektetésekre; a Gazdasági Minisztérium megbízása

2002 Antalóczy Katalin, Sass Magdolna

Külügyminisztérium

A működőtőke-befektetések regionális hatásának vizsgálata egy nagyváros, vagy kisrégió vonatkozásában, más régiókban hasznosítható modell értékű tapasztalatok (Munkaerő piaci hatás, termékek piacnövelése, további beruházások vonzása, képesség az EU regionális támogatásának igénybe vételére); a Külügyminisztérium megbízása

2004 Antalóczy Katalin

Gazdasági Minisztérium

Az EU-csatlakozásból fakadó szabályozás változás lehetséges hatása a hazai vámszabad területek tevékenységére, beruházási stratégiájára, exportjára; a Gazdasági Minisztérium megbízása

1999 Antalóczy Katalin Tovább»​​​​​​​

Gazdasági Minisztérium

Befektetés-ösztönzés a közép- és kelet-európai országokban, különös tekintettel a legfejlettebb, átalakuló országokra; a Gazdasági Minisztérium megbízása

2001 Antalóczy katalin, Sass Magdolna

Oldalak