Voszka Éva publikációk

Egyszerű osztás

Az állami megrendelés drága az adófizetőknek. De mennyire drága? Végezzünk el néhány egyszerű osztást Római Róbert (Népszabadság, 2003. szeptember 20.) alapos cikkének számai alapján. Tegyük fel, hogy a borsos ár csak a közbeszerzéseket érinti, évente 800 milliárd forintot. Tegyük fel, hogy ennek a fele tiszta üzlet, a másik felében a szállítók bevételük tíz-húsz százalékát áldozzák azért, hogy elnyerjék a megbízást. Az igencsak óvatos becslés 40-80 milliárdos járadékot mutat: évenként elajándékozunk egy Postabankot közpénzből.

Népszabadság 2003 október 4. Tovább»​​​​​​​

Ismerős ismeretlen

"Ha elhagysz, az olyan választás, mintha lecserélnél egy Grundigot Tesla magnóra csak azért, mert szép piros" - visszhangzik még harminc év távolából is féltékeny és bánatos udvarlóm hangja. Ifjúkori sérelmeinket nem felejtjük, és ma is tudjuk, amit akkor megtanultunk. Még ha közben érdektelenné, értelmetlenné vált is az az érzés, az a tudás. Csakhogy a mélységes mély kútból sokszor az új képében merül föl egy-egy elsüllyedtnek vélt töredék.

Népszabadság 2003. május 3. Tovább»​​​​​​​

A múlt élő emlékei?

A redisztribúció új hulláma az ezredfordulón

A gazdaságon belüli újraelosztás, a vállalatok állami támogatása az elmúlt években megint fontos terepe lett a gazdaságpolitikának. A napi sajtó optikája azonban csalóka: nem vadonatúj fejleményről van szó. A redisztribúció végigkísérte a gazdasági átalakulást. A cikk az ezredfordulón elindult újabb hullám egyik megkülönböztető jellemzőjét, a hazai magánvállalkozások középpontba állítását vizsgálja, bemutatva a változatos módszereket, a mögöttük álló ideológiákat és mozgatórugókat. Végkövetkeztetése szerint a legjobb támogatás a támogatások csökkentése, s helyettük az általános gazdálkodási feltételeknek az üzleti szereplők számára kedvező változtatása.

Competitio 2003. 2. szám 83-104. Tovább»​​​​​​​

Ownership and Corporate Governance in the Hungarian Large Enterprise Sector

Privatization of the post-socialist economies, including the transfer of state assets to other proprietors, new start ups and green field investments has produced a wide variety of ownership structures in Central and Eastern Europe. One of the main question discussed in recent years concerns the basic characteristics of the post-socialist ownership. Are the new structures peculiar as compared to recent Western market economies, as several researchers argue (Stark 1996, Earle and Estrin 1997, Andreff 1998)? Is the dominant form some kind of recombinant property, i.e. a mixture of state and private ownership, dominated by inter-organizational (corporate) shareholders (Stark 1996, Stark and Kemény 1997)? Or we face a model of managerial capitalism, as Szelényi-Eyal-Townsley (1996) suggest?
This paper analyses the Hungarian case that seems to be rather special in comparison to other post-socialist countries - but not peculiar in comparison to some other market economies. We will argue that the basic features of the ownership structure in big enterprise sector are not dominated by specific institutional solutions. If there are some specific features, they include mainly quantitative aspects (like the concentration of assets, outputs and ownership positions, the predominance of foreign investors) instead of qualitative ones.

In: Corporate Governance in a Changing Economic and Political Environment: Trajectories of Institutional Change, Michal Federowicz, Ruth V. Aguilera eds., Palgrave MacMillan, New York, 2003. 170-194. Tovább»​​​​​​​

Versenyteremtés ? alkuval. Demonopolizáció és állami támogatás az átalakulás idején

A tervgazdaság alapvető jellemzői közé tartozott a vállalatok centralizált szervezeti rendszere és a puha költségvetési korlátot fenntartó állami újraelosztás. Az átalakulástól azt lehetett várni, hogy a magántulajdonnal együtt a verseny is erősödik: felbomlanak a korábban mesterségesen létrehozott nagyvállalatok, csökken a versenytorzító redisztribúció. Ezzel szemben az ezredforduló mindennapjai nálunk is a monopolista praktikák és a nagy fúziók híreitől, az egymásra licitáló újraelosztási tervek és programok, ráadásként az Európai Uniós támogatások ígéreteitől hangosak.
Gyengék maradtak-e valóban Magyarországon a verseny strukturális alapjai? Milyen gazdasági és politikai érdekek tartják fenn a támogatások narkotikumát, milyen erők teszik ciklikus jellegűvé az újraelosztást? Lehet-e tartósan erősíteni a versenyképességet a verseny rovására? A könyv az elméleti keretek és a gazdaságpolitikai dilemmák elemzése mellett apparátusi döntések és vállalati esetek színes palettáját kínálja az Olvasónak, személyes beszélgetéseket és a kortárs történelem levéltárának tekintett napi sajtó cikkeit is felhasználva illeszti össze a sikerek és kódolt kudarcok mozaikjait. Tovább»​​​​​​​

Oldalak