2000

A 2000-es év vitái a globalizációról

  • Gombár Csaba: Levél a globális civilizálódásról, a kolumbácsi légyről, a politikai helyzet fogalmáról és hasonlókról. Opponens: Schlett István
  • Hankiss Elemér: Fából vaskarikák ? szempontok közgondolkodásunk történetéhez, 1975?2000.
  • Kende Péter: Bizalmas jelentés a Francia Köztársaság Elnökének és Miniszterelnökének. Opponens: Lengyel László
  • Lengyel László: A rendszerváltás és ami utána következik.
  • Romsics Ignác: Dalmáciai levelek avagy szubjektív utószó Magyarország 20. századi történetéhez.
  • Szilágyi Ákos: A képzelt hely ? Magyarországi Egyesült Államok. Opponens: Melegh Attila
  • Várhegyi Éva: Bankok a globalizálódó világban. Opponens: Király Júlia
  • Volosin Hédi: Utószó a férfiak történelméhez.

A vitákon rendszeresen részt vettek: Hetényi István, Karvalits Ferenc és a kötet szerzői.

Erről megjelent

Magyarországi Egyesült Államok?

Magyarországi Egyesült Államok?

Ez a könyv Magyarországról szól. A könyv szerzői egy világméretű civilizációs folyamat szempontjából tekintenek Magyarországra. Nem mondunk végső ítéleteket se Magyarországról, se a világról. Nem mondjuk, hogy meghalt az állam, éljen a globalizáció. Többünk véleménye azonban az, hogy a nemzetállami gondolat formálta állampolitika a múlté, s hogy az országot nem megmenteni kell, hanem meg kell tanulni hajózni az új vizeken. A ma államai legalább annyira részesei és alkotói ennek a világfolyamatnak, mint az állam szerepét és jelentőségét egyébként zsugorító külső és belső mozgások.
A könyvbe foglalt írások szerzői jobbára a levélformát választották. Úgy éreztük, akkora feladatra vállalkoztunk, hogy ehhez elengedhetetlen némi oldottság, játékosság. Feladatunkat, Magyarország és a globális civilizáció megértését ? ellentétben magunkkal ? nagyon komolyan vettük. Mivel azonban körülöttünk és bennünk sok minden változik, gyakran nehezen találtunk szavakat ennek kifejezésére. De kerestük ezeket a szavakat, s a keresés izgalma kritikus olvasóinkat talán hozzásegíti ahhoz, hogy maguk jobbakat találjanak.