1997-1998

Az 1997?98-as év vitái a korrupcióról

  • Bíró A. Zoltán: A magánérdek különös szabadsága. Opponens: Tamás Pál
  • Bócz Endre: A kriminális korrupció a magyar büntetőjogban. Opponensek: Wiener A. Imre, Orosz Balázs
  • Farkas Ákos: Az európai közösségek pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme és a korrupció. Opponens: Wiener A. Imre
  • Gombár Csaba: A korrupció fogalmáról. Opponens: Körösényi András
  • Kende Péter: A személyes integritás esélyei korrupciós viszonyok között. Opponens: Kis János
  • Sárközy Tamás: Büntetőjog ? büntető eljárás, garázdaság ? politika. Opponens: Bócz Endre
  • Szilágyi Ákos: ?KKK" avagy Oroszország elrablása. Opponens: Csaba László
  • Varga György: Az átmenet korrupciója ? átmeneti korrupció? Opponens: Bojtár Endre
  • Vásárhelyi Mária: Közintézmények felső vezetőinek véleménye a korrupcióról. Opponens: Angelusz Róbert

1998-ban erről megjelent:

Írások a korrupcióról

Írások a korrupcióról

?Saját magamat is modern bogumilnak érzem. Az a képzet, hogy a világot egy gonosz isten teremtette, egyenlő ugyan Isten eszméjének lerombolásával, aki viszont így mentesül a teremtés botránya alól. Ma már mindannyian kissé manicheusok, bogumilok, katárok vagyunk: ha elméletileg el is vetjük ezt, bensőnkben mégis meg vagyunk erről győződve." ? mondja Emil Cioran. Aki egy kicsit is elmélyed a korrupció történetének ? avagy általában a történelem ? vizsgálatában, az könnyen hajlamossá lesz egyetérteni a neves gondolkodóval. Az ugyanis, amit a történelmi időben és társadalmi térben korrupciónak nevezünk mindenkor és mindenhol föllelhető. A különböző társadalmak által megálmodott és kikínlódott közjó mint társadalmi konstrukció mindig együtt él ikerpárjával, amit nevezhetünk akár közrossznak is, de már igen régóta inkább csak korrupciónak mondunk.
A korrupciónak van néhány frappáns definíciója, de már egy felületi kutakodás után is világossá válik, hogy a korrupció mint romlottság: gyűjtőfogalom, az etikailag és jogilag minősített bűnök gyűjtőfogalma, ami koronként és társadalmi helyzetektől függően a legkülönbözőbb formákat ölti.