1995-1996

Az 1995?96-os év vitái a szuverenitásról

  • Csepeli György: Nem tudják, de érzik (A nemzeti szuverenitás reprezentációja a mai magyar társadalomban). Opponensek: Bíró Gáspár, Peter Pastor
  • Gombár Csaba: Mire ölünkbe hullott, anakronisztikussá lett (Magyarország szuverenitásáról). Opponensek: George Schöpflin, Molnár Gusztáv
  • Kovács János Mátyás: A szuverenitás képzete ? Ausztria identitást vált (vagy nem).
  • Lengyel László: Kényszerpálya vagy mozgástér. Opponensek: Kende Péter, Matolcsy György
  • Nagy Boldizsár: Az abszolútum vágyáról és a tünékeny szuverenitásról. Opponens: Szigeti Péter
  • Szilágyi Ákos: Szuverenitás most és mindörökké (Kelet?európai szuverenitások seregszemléje). Opponensek: Nagy Boldizsár, Sz. Bíró Zoltán
  • Valki László: Mit kezd a szuverenitással a nemzetközi jog? Opponensek: Nagy Boldizsár, Csaba László

1996-ban erről megjelent:

A szuverenitás káprázata

A szuverenitás káprázata (The Appeal of Sovereignty)

A kötetben a szuverenitás és az integráció tartalmáról, értelméről gondolkodtunk. ?Magyarország olyan időszakban lett ténylegesen is szuverén állam, amikor az egyszerre globalizálódó és fragmentálódó világban, különösen Európában, a politikai életben jelentős integrációs folyamatok zajlanak. Ilyen körülmények hatására érlelődött meg bennünk a kérdés: mit is jelent-jelenthet a szuverenitás az integrációra vágyakozó Magyarországon ma? Kezdettől fogva tudatában voltunk annak, hogy egy nagyon régi disputát folytatunk, de kihívás volt számunkra, hogy tudunk-e itt és most valami érdemlegeset mondani. Miközben országgyűlési és kormányszervezetek integrációs stratégiákat dolgoznak ki, miközben politikusok itthon és külföldön pro és kontra nyilatkoznak egy integráció lehetőségéről és időpontjáról, miközben NATO-csapatok állomásoznak az országban, miközben olyan graffitiket látunk az omló vakolatú házfalakon Budapesten, hogy a ?McDonald?s megesz minket?, nos aközben mi arra voltunk kíváncsiak, mit is jelent a szuverenitás és az integráció fogalma ma Magyarországon."