1993-1994

Az 1993?94-es év vitái az Antall-kormány működéséről

 • A. Gergely András: Rendszerváltoztatás és makrostruktúra (Leltár). Opponens: Tardos Róbert
 • Bruszt László: Az Antall-kormány és a gazdasági érdekképviseletek. Opponens: Herczog László
 • Enyedi György ? Pálné Kovács Ilona: A kormány és az önkormányzatok. Opponens: Verebély Imre
 • Gombár Csaba: A kormányzat és a politikai zaj. Opponens: Schlett István ? Körösényi András
 • Farkas Zoltán: Az Antall-kormány sikerágazata: a médiapolitika ? Haditervek, harcok, győzelmek. Opponens: Szekfű András
 • Farkas Zoltán: Az Antall-kormány politikája a gazdasággal. Opponens: Kupa Mihály
 • Gazsó Ferenc: Közoktatás ? hatalmi útvesztőben. Opponens: Mihály Ottó Hankiss Elemér: Imponderábilia ? A társadalmi tudat alakulása és a kormány. Opponens: Lengyel László
 • Hetényi István: Államháztartás a 90?es évek elején. Opponens: Rabár Ferenc
 • Kéri László: Az Antall-kormány működésének néhány alapvető kérdése. Opponens: Jutasi György
 • Kovács Miklós: Embrió vagy újszülött. Opponens: Íjgyártó István
 • Kukorelli István: Kormány és köztársasági elnök ? Össztűzben az államfő (1990?1993). Opponens: Halmai Gábor
 • Kulcsár Kálmán: A kormányzat és az alkotmánybíráskodás. Opponens: Pokol Béla
 • Lengyel László: Külpolitika vagy nemzetpolitika. Opponens: Bába Iván
 • Sári János: A kormány és a rendeletalkotás. Opponens: Kukorelli István
 • Szilágyi Ákos: Magyarország kelet-európai szemmel. Opponens: Sz. Bíró Zoltán
 • Tamás Pál: Kultúrpolitika 1990?1994. Opponens: Lengyel László
 • Tausz Katalin: A kormányzat és az állampolgárok jóléte. Opponens: Tóth István György
 • Tomka Miklós: Valláspolitikai változások. Opponens: Korzenszky Richárd

1994-ben erről megjelent magyarul, angolul, oroszul:

Kormány a mérlegen 1990?1994

Kormány a mérlegen 1990?1994 (Balansz, Pravityelysztvo Vengerszkoj Reszpubliki 1990?1994, Balance The Hungarian Government 1990?1994.)

A kötet tizennyolc tanulmányt tartalmaz az Antall-kormány négyéves tevékenységéről. Az írások az adott terület szakértőinek elemzései, ugyanakkor tükrözik közös vitáik eredményeit is.